Słownik medyczny

 

Wyszukaj hasło: lub skorzystaj ze spisu alfabetycznego

 
     
 

 

   
 

Najnowsze hasła:
choroba z Lyme
choroba Haglunda Severa
choroba piąta
uzależnienia
choroba von Willebranda
gościec przewlekle postępujący
kamica moczowa
krwawiączka A i B
kamica żółciowa
uraemia
sinubronchitis
pyrosis
postrzał i rwa kulszowa
ostra białaczka szpikowa
niedoczynność hormonalna jajników

Losowe hasła:
czyrak ucha
krwotok z dróg rodnych
schizofrenia
choroba górska
nowotwór
nadczynność tarczycy
pląsawica Huntingtona
stłuszczenie wątroby
uremia
cytologia
żółtaczka
pantycopenia
kamica fosforanowa
zapalenie osierdzia
torbielowatość nerek

 

schizofrenia

Pojęcie medyczne schizofrenia i dokładne informacje wyjaśniające ten termin medyczny. Definicja schizofrenii napisana w sposób zrozumiały.

Schizofrenii jest chorobą psychiczną charakteryzującą się utratą kontaktu z rzeczywistością (należy do grupy psychoz). Chory wytwory choroby traktuje jak rzeczywistość i nie chce uwierzyć, że nie są one prawdziwe. Obok tak zwanych wytworów pozytywnych, do których należą omamy i urojenia, występują także tak zwane objawy negatywne (zubożenie emocjonalne, brak zainteresowania otaczającą rzeczywistością). W zależności od dominujących objawów wyróżniamy schizofrenię paranoidalną, hebefreniczną, katatoniczną i niezróżnicowaną.

Do objawów schizofrenii może należeć wrażenie echa myśli, przysyłania lub zabierania myśli. Osoba cierpiąca na schizofrenię może także mieć wrażenie, że jego myśli są dostępne dla całego otoczenia. Chory może też odczuwać, że ktoś próbuje nim kierować – wpływa na jego sposób myślenia lub odczuwania albo kontroluje jego ruchy. Chory może mieć także urojenia oddziaływania – może mu się wydawać, że jest w stanie wykonać niemożliwe dla człowieka czynności i kontrolować to, czego nie może kontrolować (na przykład deszcz). Często zdarza się także słyszenie głosów, które tylko komentują zachowanie chorego, ale mogą także być wrogie lub nakazywać pewne zachowania.

Osoba cierpiąca na schizofrenię może także mieć omamy dotyczące każdego zmysłu. Może mieć trudności z tokiem wypowiedzi ze względu na przerwy, rozkojarzenie, wstawianie neologizmów. W jej zachowaniu może uwidaczniać się pobudzenie, lub przeciwnie – katatoniczne zahamowanie. Do prawdopodobnych objawów należy także zubożenie emocjonalne lub niespójność emocjonalna.

Schizofrenia jest leczona farmakologicznie. Należy także włączyć psychoterapię indywidualną, a czasami także grupową. Oddziaływaniem należy także objąć rodzinę, w celu uświadomienia jej czym jest choroba i w celu wyjaśnienie zasad postępowania z osobą chorą.

 

   
               
 

 

 
 

(c) 2010 slownikmedyczny.edu.pl - Internetowy słownik medyczny zawierajacy wykaz oraz klasyfikacje chorób. Opisane sa ich przyczyny i leczenie. Każdy opis choroby sporzadzony jest w zrozumiały sposób, zawiera on między innymi objawy, przyczyny powstania , sposób leczenia, ewentualne powikłania oraz szereg porad majacych na celu zapobieganie danej chorobie. Choroba ludzka wyjasniona przystępnym językiem. [kontakt]