Słownik medyczny

 

Wyszukaj hasło: lub skorzystaj ze spisu alfabetycznego

 
     
 

 

   
 

Najnowsze hasła:
choroba z Lyme
choroba Haglunda Severa
choroba piąta
uzależnienia
choroba von Willebranda
gościec przewlekle postępujący
kamica moczowa
krwawiączka A i B
kamica żółciowa
uraemia
sinubronchitis
pyrosis
postrzał i rwa kulszowa
ostra białaczka szpikowa
niedoczynność hormonalna jajników

Losowe hasła:
postrzał i rwa kulszowa
molle
nerwica histeryczna
hematuria
myśli natrętne
zapalenie ślinianek
różyca
wścieklizna
celiakia
koksartroza
RDS
choroba afektywna dwubiegunowa
płonica
nerwica wegetatywna
otyłość

 

krwiak opłucnej

Pojęcie medyczne krwiak opłucnej i dokładne informacje wyjaśniające ten termin medyczny. Definicja krwiaka opłucnej napisana w sposób zrozumiały.

Krwiak opłucnej to inne określenie gromadzenia się krwi w jamie opłucnowej. W medycynie wyróżnia się co najmniej kilka przyczyn, które skutkują wystąpieniem krwawienia. Należą do nich uszkodzenia naczyń ściennych klatki piersiowej, gruźlicze zapalenie wysiękowe opłucnej, skaza krwotoczna, nowotwór, uszkodzenia żeber, uraz otwarty klatki piersiowej. Groźne mogą być także opłucnowe powikłania grypy, płatowe zapalenie płuc oraz zawał płuca.

Jak wiadomo, jama opłucna ma dość dużą powierzchnię i może pomieścić nawet do 40% całej krwi krążącej w naczyniach krwionośnych. W związku z tym krwawienie może skutkować rozwinięciem się wstrząsu hipowolemicznego (spowodowanego zmniejszeniem objętości krwi krążącej), który można rozpoznać poprzez obserwowanie żył szyjnych – ulegają one wtedy zapadnięciu. Gromadzący się w opłucnej płyn , wskutek ucisku na płuco, wywołuje znaczne trudności z oddychaniem. Choroba ma bardzo ostry i gwałtowny przebieg. Jej objawy to silny ból w klatce piersiowej, częstoskurcz, uczucie osłabienia i duszności.

Postępowanie w przypadku stwierdzenia objawów wystąpienia krwawienia zależy od stanu chorego. Jeżeli jest on przytomny, należy udrożnić drogi oddechowe i umieścić go w pozycji siedzącej, dzięki czemu ułatwia się oddychanie. Jeżeli w drogach oddechowych znajduje się ciało obce, w żadnym wypadku nie można usuwać go na miejscu zdarzenia. Jedyne wskazane działanie to przyłożenie opatrunku i oczekiwanie na fachową pomoc. W szpitalu konieczne będzie wykonanie drenażu jamy opłucnowej, a w przypadku silnego krwawienia – torakotomii, która polega na otwarciu klatki piersiowej w celu skuteczniejszego usunięcia krwi z jamy płuc. Zapobiega to powstaniu krwiaka resztkowego, który może ulec zwłóknieniu, ograniczyć ruchy oddechowe płuca i spowodować niewydolność oddechową.

 

   
               
 

 

 
 

(c) 2010 slownikmedyczny.edu.pl - Internetowy słownik medyczny zawierajacy wykaz oraz klasyfikacje chorób. Opisane sa ich przyczyny i leczenie. Każdy opis choroby sporzadzony jest w zrozumiały sposób, zawiera on między innymi objawy, przyczyny powstania , sposób leczenia, ewentualne powikłania oraz szereg porad majacych na celu zapobieganie danej chorobie. Choroba ludzka wyjasniona przystępnym językiem. [kontakt]