Słownik medyczny

 

Wyszukaj hasło: lub skorzystaj ze spisu alfabetycznego

 
     
 

 

   
 

Najnowsze hasła:
choroba z Lyme
choroba Haglunda Severa
choroba piąta
uzależnienia
choroba von Willebranda
gościec przewlekle postępujący
kamica moczowa
krwawiączka A i B
kamica żółciowa
uraemia
sinubronchitis
pyrosis
postrzał i rwa kulszowa
ostra białaczka szpikowa
niedoczynność hormonalna jajników

Losowe hasła:
rozszczep podniebienia
jęczmień
kłykciny kończyste
choroby zawodowe
gruźlica
prostata
zaburzenia oddychania
krzywica
gruczolistość
choroba Heinego i Medina
zapalenie najądrza
kamica fosforanowa
krętkowica kleszczowa
pyłkowica
choroba glutenowa

 

choroba von Willebranda

Pojęcie medyczne choroba von Willebranda i dokładne informacje wyjaśniające ten termin medyczny. Definicja choroby von Willebranda napisana w sposób zrozumiały.

Chorobę von Willebranda zalicza się do wrodzonych skaz krwotocznych. Jej przyczyną jest nieprawidłowe działanie jednego z białek. Białko to odpowiedzialne jest za krzepnięcie krwi. Choroba ta w badaniach laboratoryjnych objawia się przede wszystkim poprzez wydłużenie czasu krwawienia, jeśli mamy do czynienia z prawidłową liczbą płytek. Nie jest to choroba, która dziedziczy się z punktu widzenia płci. Może zatem pojawić się zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Choroba ta bardzo często mylona jest z hemofilią.

Rozpoznanie
Aby właściwie dokonać rozpoznania tej choroby konieczne jest dokonanie obserwacji szpitalnej. Dodatkowo należy przeprowadzić odpowiednie kliniczno-laboratoryjne badania diagnostyczne. Jeśli zaś chodzi o pierwszą pomoc w momencie pojawienia się krwawień, jak również o samo leczenie oraz profilaktykę, to są one analogiczne jak w hemofilii A.
Choroba von Willebranda przebiega raczej łagodnie. Bardzo często osoby, które są nią dotknięte, w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że na nią chorują. To schorzenie, które w znakomitej większości przypadków nie daje choremu żadnych widocznych objawów.

Objawy
Wśród objawów choroby, które można zaobserwować gołym okiem, najczęściej wymienia się łatwe siniaczenie a także różnorodne krwawienia, które pojawiają się częściej niż zwykle. Chodzi tutaj o krwawienie z nosa czy z dziąseł. Do tego można dołożyć również przedłużające się krwawienia ze skaleczeń. U dziewcząt bardzo często można zaobserwować przedłużające się krwawienia miesiączkowe. Czasami objawy choroby mogą przyjąć postać krwawienia z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Na chorobę wskazywać będzie również przedłużone krwawienia po urazie.

Leczenie
Leczenie w przypadku tej choroby winno przyjąć postać terapii farmakologicznej. Przeważnie, w przypadku osób cierpiących na łagodną postać choroby, w zasadzie nie stosuje się żadnego specjalnego leczenia.

 

   
               
 

 

 
 

(c) 2010 slownikmedyczny.edu.pl - Internetowy słownik medyczny zawierajacy wykaz oraz klasyfikacje chorób. Opisane sa ich przyczyny i leczenie. Każdy opis choroby sporzadzony jest w zrozumiały sposób, zawiera on między innymi objawy, przyczyny powstania , sposób leczenia, ewentualne powikłania oraz szereg porad majacych na celu zapobieganie danej chorobie. Choroba ludzka wyjasniona przystępnym językiem. [kontakt]